Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Snart dags för årets MIK-dag

Publicerad 2021-10-19 16:00
Medie- och informationskunnighet (MIK) brukar beskrivas som förmågan att förstå och förhålla sig kritisk till information och innehåll i medier och andra kommunikationskanaler. Onsdagen den 3 november är det dags för årets MIK-dag på Gotland.

Evenemanget är kostnadsfritt och riktar sig främst till pedagoger från Gotlands grund- och gymnasieskolor men alla som är intresserade av att fördjupa sina kunskaper inom MIK är välkomna. Observera att antalet platser är begränsat.

Årets MIK-dag på Gotland går i coronapandemins fotspår, vad händer när samhällen inför skarpa restriktioner, människor sätts i karantän och när allt mer av kommunikationen sker digitalt eftersom vi inte får träffas irl?

Årets MIK-dag gästas av mediestrategen Brit Stakston och journalisten Martin Schibbye som genom projektet Blankspot ger en föreläsning ur ett globalt perspektiv om hur coronapandemin påverkat demokratifrågor och mänskliga rättigheter.
 
Pandemin blev ett tydligt fall för MIK-frågor när fejkade nyheter om viruset fick stort genomslag, den digitala övervakningen av medborgare ökade och skolorna stängde. Journalisten Emanuel Karlsten gör en genomgång av vad de unga gör digitalt – och hur vi ska förstå och hantera det utan att i onödan moralisera eller distansera ungdomar och barn.