Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ny hamntaxa får bort variationen i prissättningen

Publicerad 2021-10-20 16:30
Hamntaxan på Gotland har inte reviderats förutom indexuppräkning sedan 2018, men i dag beslutade tekniska nämnden om en ny hamntaxa.
- Prissättningen mellan exempelvis bodarna har varierat varför vi nu vill inför en gemensam struktur, berättar hamnchefen Mats Eriksson.

Senast hamntaxorna reviderades förutom indexuppräkning var alltså inför 2018. Då genomgick hamntaxan inte någon större omarbetning, utan ändringar gjordes då i huvudsak av text i syfte att förtydliga.

Nu har en genomgripande översyn av fiskebodarna och markarrenden skett. Prissättningen för bodhyra och markarrenden varierar mellan hamnarna. En gemensam struktur för prissättningen har införts. De nya priserna för fiskebodar och markarrenden blir ett pris som varierar mellan 100 och 103 procent av det gamla. De flesta hyresbodarna i Visby får dock anpassas genom en årlig justering på mellan två och fem procent för att fasas in med de övriga. Denna matchning kommer att ske mellan 2022 och 2025.

Nämnas kan även att hamnavdelningen har i år infört ett digitalt hanteringssystem för båtplatsavgifter.

Det är regionfullmäktige som slutligen beslutar om den nya taxan.