Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionens första ANDT-coacher färdigutbildade

Publicerad 2021-10-18 14:18
Region Gotland har tillsammans med Polisen utfört en pilotutbildning för medarbetare som möter i första hand barn och ungdomar, för att på ett än bättre sätt kunna bemöta och diskutera frågor kring ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak).
Syftet med ANDT-coachutbildningen är både att medarbetarna ska få en ökad kunskap runt frågorna men också en ökad trygghet i att hantera och argumentera kring dessa frågor.
 
Metoden har utvecklats i Västerås stad med gott resultat och kommer nu testas på Gotland. De utbildade ANDT-coacherna kommer att bilda ett nätverk för att kunna stödja varandra och kommer framöver även erbjudas fortsatt utbildning inom området. 
 
- Med utbildningens motto att ”En ANDT-coach vet vad den ska göra, hur den ska göra och att den faktisk gör det” hoppas vi nu att våra nya ANDT-coacher går ut i sina verksamheter med ett ökat kunnande i att möta våra ungdomar utifrån deras behov och med ökad personlig trygghet i att ta diskussioner kring ANDT-frågor, säger folkhälsostrateg Elin Lööf som håller i utbildningen tillsammans med kommunpolis Conny Johansson.