Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Veckorapport om covid-19 (statistik vecka 41)

Publicerad 2021-10-18 14:55
Vecka 41 (11-17 oktober) konstaterades fem nya fall av covid-19 på Gotland. Det betyder att det fortsatt är en låg smittspridning med 3 – 5 nya fall per vecka de senaste tre veckorna.
På lasarettet vårdas 1 patient på grund av covid-19, nu i smittfri fas på vårdavdelning.
 
Inga ytterligare dödsfall har inträffat, utan det är totalt 53 personer som har avlidit på Gotland relaterat till pandemin.
 
Gotland har i nuläget en låg smittspridning med covid-19 men vi behöver påminna oss om att pandemin inte är över.
 
- Det viktiga vaccinationsarbetet fortgår och det är tydligt att de tillgängliga vaccinerna ger ett gott skydd mot svår sjukdom och död men också minskar risken för att bli smittad och att smitta andra. Av dem som behöver vård på IVA nationellt är en majoritet ovaccinerade, säger smittskyddsläkare Maria Amér.
 
- Vi har en god tillgång till vaccin och de allra flesta från 12 års ålder kan vaccinera sig och på så sätt få det viktiga skydd mot sjukdomen som man behöver, fortsätter Maria Amér.
 
Så här års vet vi att andra infektionssjukdomar som RS-virus och influensa snart cirkulerar i befolkningen. Att fortsatt tvätta händerna noga och stanna hemma vid sjukdomssymptom är viktigt för att bromsa smittspridningen av alla smittsamma luftvägsvirus.
 
- Fram till och med den 1 november rekommenderas fortsatt alla med luftvägssymptom att testa sig för covid-19. Det gäller både ovaccinerade och fullvaccinerade, säger Maria Amér.