Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesbild vaccination mot covid-19 på Gotland, 18 oktober

Under vecka 41 (11–17 oktober) har 1 976 vaccinationer genomförts på Gotland. 804 var dos 1, 227 dos 2 och 945 dos 3.
Sammantaget har nu 95 258 vaccinationer genomförts på Gotland. I den gotländska befolkningen har ca 46 150 personer fått minst en dos och nästan 44 300 är färdigvaccinerade. Det motsvarar täckningsgrader på 90,7 respektive 87,1 procent. 

Vaccinationer på skolorna

Under vecka 41 startade vaccinationen av 12–15-åringar. Vaccinationerna sker på skolorna i nära samarbete mellan Region Gotlands vaccinsamordning, skolan och elevhälsan. Totalt har 719 personer i åldersgruppen fått sin första dos och ytterligare 714 personer är inbokade för dos 1. Av åldersgruppen har 54,8 procent fått dos 1 eller är inbokad för densamma. 

Bokning av dos 3 öppen för personer födda 1941 och tidigare

I torsdags öppnade bokningen för dos 3 för samtliga personer över 80 år. Totalt har 1 043 personer över 80 år fått en tredje dos och ytterligare 575 är inbokade hittills. Totalt finns det 4 737 personer över 80 som fått en andra dos och därmed kan vara aktuella för en tredje, inklusive utomlänsvaccinationer.
 
Under veckan har även vaccination av dos 3 fortsatt på särskilda boenden för äldre (SÄBO).