Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Slutkonferens för Hållbara transporter på Gotland

Publicerad 2021-10-15 14:45
Välkommen att ta del av lärdomar, resultat och ett framtidsfokuserat samtal utifrån erfarenheterna från projektet Hållbara transporter.

Under år 2018 startades Hållbara transporter på Gotland – ett samverkansprojekt mellan länsstyrelsen och Region Gotland. Projektet har genom delprojekt arbetat för att minska energianvändningen och utsläppen av växthusgaser på Gotland. Nu är det dags att presentera de resultat och lärdomar som arbetet genererat. Under konferensen kommer projektets tre delar; koldioxidsnåla transportföretag, klimatsmarta beställare och hållbart resande att presenteras. Vi kommer att diskutera delarnas respektive utvecklingsresor samt hur de hänger ihop.

Den 27 oktober kl 14-16 går hybridkonferensen av stapeln med en mindre publik på plats i en studio i Visby. Men självklart går det också att delta digitalt via mötesprogrammet Zoom. Platserna för att medverka på plats är fullsatta, men du är varmt välkommen att medverka digitalt. Konferensen är kostnadsfri och öppen för alla med intresse för dessa frågor.

Program och anmälan

Läs mer om konferensen Hållbara transporter, ta del av programmet och anmäl dig här.

Har du frågor om projektet eller konferensen? 

Kontakta Region Gotlands representant i projektet: Emelie Waktel, 0498-26 90 43