Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ändringar i busstidtabellen

Publicerad 2021-10-15 11:53
Måndagen den 25 oktober 2021 genomförs några mindre ändringar för linjerna 11, 12, 13 och 62. Övriga linjer påverkas inte.

Den viktigaste ändringen gäller avgången klockan 14.50 från Visby busstation på både linje 11 och 12. Linje 12 slutar vid Hemse busstation klockan 15.45. I stället blir det linje 11 som fortsätter klockan 15.50 från Hemse mot Burgsvik. Tiderna mellan Visby och Hemse påverkas inte av ändringen.

På linje 11 förlängs körtiderna på avgångarna klockan 15.45, 15.50 och 16.50 från Visby busstation. Därmed behöver även båda avgångarna på linje 13 från Roma senareläggas med 5 minuter.

Mer information hittar du i filen under nedanstående länk.