Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Det mobila vaccinationsteamet beger sig ut igen

Vecka 42 (18 oktober–24 oktober) ger sig det mobila vaccinationsteamet ut igen och besöker olika platser för att vaccinera mot covid-19. Du kan besöka vaccinationsbussen för både dos 1, dos 2 och dos 3.
Första stoppet på rutten är denna gång Roma bibliotek, där bussen stannar tisdagen den 19 oktober. Under veckan görs sedan besök vid bland annat Hemse folkhögskola, Coop Gråbo och Almedalsbiblioteket.
 

Tillgänglighet ökar täckningsgraden

Sammanlagt 258 personer vaccinerade sig under bussens förra tur i september. Det mobila vaccinationsteamet är en viktig insats för att göra vaccinationen mot covid-19 så tillgänglig som möjligt. 
 
– Uppsökande insatser som den här gör det enklare att få sin vaccination. Under den förra turen märkte vi också att bussen kunde bidra med information. Att vaccinationsteamet har kunnat svara på frågor direkt har gjort att personer på plats har kunnat fatta ett välgrundat beslut om sin vaccination, säger Ulrica Widange, tf vaccinsamordnade vid Region Gotland.
 
Utöver vaccinationsbussen finns också möjlighet att besöka någon av drop-in-mottagningarna Ica Maxi arena, Hemse vårdcentral och Slite vårdcentral.
 
Du kan besöka drop-in-mottagningarna och vaccinationsbussen för både dos 1, dos 2 och dos 3, förutsatt att du inte redan har en bokad tid.