Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland erbjuder kvinnor födda 1996-1998 gratis hpv-vaccinering

Publicerad 2021-10-15 09:28
Under oktober månad börjar barnmorskemottagningarna på Gotland att kalla kvinnor som inte fick möjlighet att vaccinera sig i skolan. Kallelserna skickas ut via Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland.
Vaccineringen mot humant papillomvirus, HPV, väntas på sikt kraftigt kunna minska – eller till och med utrota –livmoderhalscancer. 
 
- Genom att fortsätta att kalla kvinnor födda 1996–1998 till barnmorska följs vårdprogrammet för cervixcancerprevention vilket känns angeläget i arbetet med att minska livmoderhalscancer för alla kvinnor, säger Kerstin Sjöblom, enhetschef för bland annat barnmorskemottagningarna i Region Gotland. I samband med det första barnmorskebesöket har vi dessutom möjlighet att möta kvinnans andra behov i reproduktiv hälsa och rådgivning, säger hon.

Ett Sverige fritt från livmoderhalscancer 

Orsaken till cervixcancer är humant papillomvirus (HPV) i de allra flesta fall. Tack vare vaccination och screening mot HPV har vi nu möjlighet att utrota livmoderhalscancer. 2018 lanserade WHO en global strategi 1 för att utrota cervixcancer med stöd från alla medlemsländer, inklusive Sverige. Det är således den första cancerformen att kunna bli utrotad.
HPV vaccin inkluderades i barnvaccinationsprogrammet sedan 2012. Som en del av "Utrotningsprojektet 2" finns ett politiskt beslut att erbjuda HPV vaccin gratis till unga kvinnor i åldersgrupperna 1994 – 1998.
 
För att kunna utvärdera om Catch-up vaccination mot HPV kan bidra till utrotning av cervixcancer, behöver man följa dessa kvinnor under minst 3 år och detta måste göras som en forskningsstudie. Det är angeläget att forskningsstudien genomförs utan större påverkan på screeningprogrammet.