Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Till vårdnadshavare angående vaccinationen mot covid-19 på skolorna

I dag, tisdag 12 oktober, inleds vaccinationsinsatsen på Gotlands skolor. Här sammanfattas information som kan vara bra att veta inför vaccinationen.

Lämna ditt medgivande

Inför vaccinationsdagen är det viktigt att du som vårdnadshavare har lämnat ditt medgivande till vaccinationen. Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna skriva under medgivandet. Du kan skriva under digitalt eller genom att skriva ut en blankett.
 
 
 

Om du inte har bokat tid

Du kan boka tid för ditt barn på telefonnummer 0498-26 98 00. Bokningen är öppen måndag–fredag kl. 06.30–15.30.
 
Om det finns ett medgivande vaccineras ditt barn även utan bokad tid.
 

Om barnet är sjuk på vaccineringsdagen

Om ditt barn är sjuk när det är dags för vaccination finns flera alternativ. Du ska inte avboka tiden, utan kommer att bli kontaktad för att hitta en ny lösning. Se nedan några av de alternativ som kan bli aktuella:
 
  • Ditt barn kan få sin första dos när vaccinationsteamet återkommer till skolan för att ge dos 2.
  • Ditt barn kan bli vaccinerad på en närliggande skola.
  • Ditt barn kan bli vaccinerad på en av våra tillfälliga vaccinationsmottagningar Ica Maxi arena i Visby samt vårdcentralerna i Slite och Hemse.

Lokal för vaccinering

Vaccineringen genomförs i en lokal på ditt barns 7–9 skola. Lokalen kommer att vara uppmärkt så det är lätt att hitta.