Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Veckorapport om covid-19 (statistik vecka 40)

Publicerad 2021-10-11 14:47
Vecka 40 (4-10 oktober) konstaterades fyra nya fall av covid-19 på Gotland - att jämföras med tre nya fall under vecka 39. Trenden med en låg smittspridning på Gotland håller därmed i sig.
En person vårdas på Visby lasarett på grund av covid-19 med behov av eftervård, på vårdavdelning. 
 
Idag rapporteras 53 avlidna relaterat till pandemin på Gotland. Det beror på att det under veckan har skett en avstämning med Folkhälsomyndigheten (FoHM) och det gäller då personer som har avlidit under 2020 eller i början av 2021. Sedan tidigare har regionen rapporterat 51 avlidna relaterat till covid-19 på Gotland.
 
- Orsaken till detta är att två fall inte hade uppdaterats i FoHM:s databas med vilket datum personerna hade avlidit. De ingick alltså i den totala statistiken för antalet avlidna i relation till pandemin, men kunde inte placeras när de hade avlidit. Eftersom registreringen delvis sker automatiskt och delvis manuellt så kan det uppstå mindre skillnader som får korrigeras i efterhand, säger smittskyddsläkare i Region Gotland, Maria Amér.
 
Nationellt ser man nu en tidig start på epidemin av RS-virus, med många fall som rapporteras bland annat från Stockholm och Uppsala. På Gotland är det ännu en låg smittspridning av RS-virus, men viktigt att tänka på att det här är ett virus där små barn kan bli väldigt sjuka, framför allt spädbarn upp till 1-års ålder. Även de allra äldsta kan bli sjuka på grund av RS-virus.
 
- Vi har under pandemin lärt oss att vara försiktigt med att sprida smitta, genom att undvika att umgås när vi har symptom och alltid hålla god handhygien. Det här är viktiga och bra råd att fortsatt respektera, för att hjälpas åt att minska risken för andra smittor i samhället, som influensa eller RS-virus. För att skydda de små barnen mot RS-virus är det viktigt att syskon som går i skola eller dagis tänker på att tvätta händerna när man kommer hem och innan man umgås med sina småsyskon, säger Maria Amér, smittskyddsläkare i Region Gotland.