Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesbild vaccination mot covid-19 på Gotland, 11 oktober

Under vecka 40 (4-10 oktober) har 887 vaccinationer genomförts på Gotland. 104 var dos 1 och 556 dos 2. Resterande 227 doser var till personer som i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv ska erbjudas en tredje dos.
Sammantaget har nu 93 571 vaccinationer genomförts. I den gotländska befolkningen har ca 46 040 personer fått minst en dos och nästan 44 000 är färdigvaccinerade. Det motsvarar täckningsgrader på 90,5 respektive 86 procent. I denna statistik ingår också ungdomar, födda 2005 eller tidigare.

Vaccination av 12–15-åringar

Bland personer i åldrarna 12–15 har hittills 1 240 personer bokat in sig för en vaccination på skolan. Det motsvarar 48,9 procent av alla i åldersgruppen. Än fler har lämnat medgivanden till vaccination utan att boka in en tid. Elever som inte har en bokad tid när vaccinationsteamet besöker skolan får sin vaccination, om medgivande från vårdnadshavare finns. 

Dos 3 till vissa grupper

Bland personer över 80 år har hittills 519 personer fått eller bokat in sig för en tredje dos. I de siffrorna är inte särskilt boende för äldre (SÄBO) inkluderat. Vaccinationerna startade under v. 40 och flera boenden kommer att vaccinera under v. 41.
 
Från och med i dag, måndag 11 oktober, är bokningen av dos 3 öppen för personer födda 1936 och tidigare. Det är viktigt att det gått minst sex månader sedan dos 2 vid vaccinationen med dos 3.
 
Bokning sker genom att ringa vaccinationsbokningen på telefonnummer 0498-26 98 00. I samband med bokningen kan även sammanboende partner/maka/make boka tid för en tredje dos vaccin. Detta förutsatt att denne uppfyller kriterierna för en tredje dos, det vill säga är född 1941 eller tidigare, alternativt har hemtjänst eller hemsjukvård.

Modernas vaccin pausas 

Den 6 oktober beslutade Folkhälsomyndigheten att all vaccinering med Modernas vaccin för personer födda 1991 eller senare ska pausas. Detta på grund av att preliminära analyser visar en ökad, men fortsatt ovanlig, förekomst av de sällsynta biverkningarna hjärtmuskelinflammation (myokardit) och hjärtsäcksinflammation (perikardit) hos personer födda 1991 eller senare, efter vaccination med Modernas vaccin. 
 
Region Gotland kontaktar personer som berörs av beslutet. Den i aktuell åldersgrupp som skulle ha fått sin dos 1 får Pfizers vaccin i stället. För den som skulle ha fått sin andra dos avbokas tiden. Region Gotland avvaktar besked från Folkhälsomyndigheten kring hur personer som fått en dos Moderna ska vaccineras med dos två.