Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Foto på Louise Hoffman Borgö

Louise Hoffman Borgö blir ny världsarvssamordnare

Publicerad 2021-10-11 11:30
Nu är det klart vem som blir ny världsarvssamordnare i Region Gotland. Louise Hoffman Borgö börjar arbeta med uppdraget den 1 december 2021.

Louise Hoffman Borgö arbetar för närvarande som utredare i världsarvsfrågor på Riksantikvarieämbetet. Innan dess arbetade hon som handläggare i kulturmiljöfrågor på Länsstyrelsen och dessförinnan som byggnadsantikvarie på Gotlands museum.

Louise är 49 år och bor med sin familj i Salthamn i Väskinde.

Varför sökte du tjänsten?
- Jag tycker att den medeltida staden Visby är en fantastisk historisk miljö som är väldigt inspirerande att vara i och arbeta med. Jag har tidigare jobbat med det gotländska kulturarvet i 20 år. Jag ser fram emot att komma hem igen yrkesmässigt. De senaste åren har jag varit i Stockholm på Riksantikvarieämbetet och varit med och tagit fram den nationella världsarvsstrategin. 

Hur ser du på tjänsten, vad ska bli spännande, utmanande och kanske svårt?
- Jag ser fram emot att få arbeta med att samordna världsarvsfrågorna i Visby som nu finns samlade i den strategiska planen för världsarvet. Det första steget är att göra en handlingsplan tillsammans med alla aktörer som tagit fram strategin. Det kan vara en viss utmaning i att ta upp tråden nu när det gått en tid efter det att arbetet med strategin avlutades. Det gäller att gjuta liv i engagemanget hos alla aktörer för att genomföra det som är planerat men jag hoppas kunna hjälpa till att stimulera till aktivitet.

Något annat du vill lyfta?
- Jag tycker det är en spännande tid att komma in i världsarvsarbetet när nu samhället öppnar upp igen och vi samtidigt tar med oss nya erfarenheter från tiden under pandemin. Jag tror att många gotlänningar och fastlänningar kan ha hemestrat mer än vanligt och kanske njutit av att vara på Gotland och i världsarvet. Det kan finnas en nyfikenhet för vår hemmiljö just nu som jag hoppas vi kan spinna vidare på i världsarvsarbetet, säger Louise Hoffman Borgö.

Att vara världsarvssamordnare innebär bland annat att samordna och utveckla arbetet med världsarvet Visby enligt UNESCO:s krav. Arbetet sker brett inom många olika områden. Bland arbetsuppgifterna står, bland annat, ”integrera världsarvet i besöksnäringen och bidra till ökande besök på Gotland” samt ”utveckla – vara en aktör i utvecklingsarbeten och visa på utvecklingspotentialen som världsarvet innebär”.

Tjänsten som världsarvssamordnare ingår i stadsarkitektenheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen vid Region Gotland.

- Louise är utan tvekan väl meriterad och lämplig för uppgiften som världsarvssamordnare. Vi önskar henne hjärtligt välkommen till stadsarkitektenheten och Region Gotland, säger Gunnar Gustafsson, tillförordnad stadsarkitekt.