Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Intensiv och tidig start för RS-virus: Nu behöver vi hjälpas åt och skydda våra yngsta i samhället

Publicerad 2021-10-08 15:44
RS-virus är ett luftvägsvirus som för vuxna och äldre barn yttrar sig som en vanlig förkylning. Yngre barn, främst de under ett år, kan däremot bli svårt sjuka med ansträngande hosta och andningssvårigheter. Även personer över 65 år och andra infektionskänsliga personer kan behöva sjukhusvård i samband med en RS-infektion. På Gotland är spridningen av RS-virus för närvarande på en låg nivå.
- Råden under pandemin om att hålla avstånd och umgås i en mindre krets har bidragit till en låg spridning av RS-virus. Därför finns det flera årskullar av barn som ännu inte har genomgått en infektion. Nationellt ser man nu en tidig och snabb spridning av RS i samhället. På Gotland är spridningen av RS-virus ännu på en låg nivå, säger Maria Amér, smittskyddsläkare i Region Gotland.
 
RS-virus sprids genom direktkontakt, kontakt med smittade föremål och genom droppsmitta. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller handsprit eftersom god handhygien förebygger smitta. Spädbarn ska undvika kontakt med förkylda personer. 
 
Barn som går i förskola riskerar att smittas av RS-virus där och ta med smittan hem. Lär därför äldre syskon att alltid tvätta händerna innan de leker med sina småsyskon.