Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Studie- och yrkesvägledare ger vägledningssamtal till studerande

Hurra för alla studie- och yrkesvägledare

Publicerad 2021-10-08 14:20
I dag den 8 oktober firas Vägledningens dag för att uppmärksamma studie- och yrkesvägledningens betydelse. Vilken tur att det finns studie- och yrkesvägledare. Region Gotland har ungefär 17 studie- och yrkesvägledare från grundskola till vuxenutbildning och folkhögskola.

Studie- och yrkesvägledares roll är att stötta både barn, ungdomar och vuxna kring studier och yrkesval, för att de ska kunna komma vidare i sin framtidsplanering.

Hela skolans ansvar

Studie- och yrkesvägledningen är hela skolans ansvar – inte bara vägledarens. Vägledaren är en specialkompetens som jobbar tillsammans med personal och lärare i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning med olika typer av informationsinsatser i skola och undervisning samt med vägledning i grupp eller enskilt.

De hjälper dig att vässa valkompetensen

I fokus ligger att öka elevers och studerandes valkomptens - att ge goda förutsättningar att göra ett så väl genomtänkt val som möjligt - att skapa kännedom om olika studievägar och yrken och även berätta vilka behov som finns på arbetsmarknaden.

Stöttar dig som vill byta yrke

För vuxna som vill byta spår i livet kan det handla om att hjälpa till med att kartlägga en persons tidigare kompetens och utbildningar, titta på vilka behörigheter som behövs för att kunna studera vidare och stötta i kommande studieplanering samt hjälpa till i studieekonomiska frågor.

Kort sagt är studie- och yrkesvägledare ett viktigt yrke och en kompetens som kan vara avgörande för många enskilda personer. 

Det är Sveriges vägledarförening som instiftat Vägledningens dag. Sveriges vägledarförening är en intresseförening som verkar för att stärka och utveckla studie- och yrkes-/karriärvägledning. 

Vill du bli studie- och yrkesvägledare? Läs mer om yrket 

Vill du veta mer om hur Region Gotlandarbetar med studie- och yrkesvägledningen i olika årskurser på grundskola, gymnasium samt i vuxenutbildningen? Läs mer i Studie- och yrkesvägledning arbetsplan.pdf 

Är du vuxen och vill prata om din framtid, jobb eller studier?

Välkommen till på drop-in hos Vuxenutbildningen