Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Mer om olika regionala utvecklingsprojekt

Här hittar du information och länkar till olika regionala utvecklingsprojekt som samordnas inom den regionala utvecklingsavdelningens uppdrag.

Pågående projekt med regionala tillväxtmedel

Projekt som fått finansiering med regionala tillväxtmedel, så kallade 1:1-medel

Hållbar utveckling

Vägar till hållbar utveckling

Mat och livsmedel

Regionala utvecklingsprojekt inom mat och livsmedel

Landsbygdsutveckling 

Regionala utvecklingsprojekt inom landsbygdsutveckling

Besöksnäring och attraktionskraft

Våren 2021 lanserades Gotlands nya varumärkesplattform och förnyade digitala plattform gotland.com. Dessa har tagits fram inom olika utvecklingsprojekt. 

Läs mer om framtagandet av Gotlands nya varumärkesplattform

Miljö och energi

Inom detta område drivs just nu bland annat ett projekt som ger företagare tillgång till coachning kring energi och klimat. 

Läs mer om det regionala utvecklingsarbetet inom miljö och energi

Här ingår även projekt som exempelvis handlar om att anlägga nya våtmarker på Gotland.

Läs om anläggning av nya våtmarker på Storsudret

EU-program och aktuella utlysningar

Aktuella utlysningar om medel för regionala utvecklingsprojekt 

Tillväxtverkets projektbank

I Tillväxtverkets projektbank kan du söka fram projekt som finansierats av Region Gotland. 

Tillväxtverkets projektbank

Övriga projekt

Inom Region Gotlands verksamheter bedrivs många projekt. På denna sida samlar vi länkar till information om de projekt som samordnas av den regionala utvecklingsavdelningen. 

”Skogens Kraft” är ett initiativ och samarbete mellan Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Gotlands län som ska stärka utvecklingen av det småskaliga företagandet med skogen som bas.

Skogens alla resurser har utgjort försörjning för oss sedan vi befolkade landet. Idag är stort fokus på råvaruproduktionen till skogsindustrin och en snabbt växande bio-industri. Skogens mångbruk vill bidra till att affärsmässigt utveckla alla skogens värden - de sociala, de biologiska och de ekonomiska. Målet för projektet är ”att organisera befintliga och nya mångbrukare med skogen som bas för att skapa tillväxt och utveckling i företagen.

Det förväntade resultatet vid projektets slut (2022) är att det finns ett nätverk för mångbrukare omfattande 100 mångbruksföretag med skogens som bas i Småland och på Gotland. Projektet finansieras med medel från EU:s regionala utvecklingsfond, LRF, Region Gotland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg. Projektet pågår perioden 2020 - 2022 och ska generera långsiktig utveckling för mångbruksföretag inom fokusområdena organisering, kompetensutveckling och innovation.

Läs mer om projektet på skogenskraft.se