Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ansök om träningstider på konstgräsplaner

Publicerad 2021-10-08 11:05
Nu kan föreningar ansöka om träningstider på konstgräsplaner.
Ansökan om träningstid på halvplan kan nu göras
för konstgräsplanerna Säve, Rävhagen, Slite och
Hemse under veckorna vecka 2–17 2022.
 
Skicka din ansökan senast den 31 oktober 2021
med e-post till bokning@gotland.se.