Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ansökan om tider för Idrottens Ö-arrangemang 2022

Publicerad 2021-10-08 11:03
Nu kan föreningar ansöka om tider för arrangemang.
För tävling, arrangemang, läger och logi som ingår
i Idrottens Ö-arrangemang 2022 i Region Gotlands
anläggningar ska ansökas om tider av föreningar
registrerade hos kultur- och fritidsavdelningen.
 
Skicka din ansökan senast den 31 oktober 2021
med e-post till bokning@gotland.se.