Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vaccinationsbokning av dos tre öppnar för personer födda 1936 eller tidigare

Måndag 11 oktober klockan 6.30 öppnar vaccinationsbokningen av en tredje dos vaccin, för personer födda 1936 eller tidigare. Fortsatt kan också personer med hemtjänst eller hemsjukvård boka tid för dos tre.

Bokning sker genom att ringa vaccinationsbokningen på telefonnummer 0498-26 98 00. I samband med bokningen kan även sammanboende partner/maka/make boka tid för en tredje dos vaccin. Detta förutsatt att denne uppfyller kriterierna för en tredje dos, det vill säga är född 1941 eller tidigare, alternativt har hemtjänst eller hemsjukvård.

Drop-in-vaccination av dos tre

Region Gotland erbjuder drop-in-vaccination för alla som är födda 2005 eller tidigare. Vi erbjuder också vaccination av dos tre via våra drop-in-mottagningar för personer med hemtjänst eller hemsjukvård samt personer som är 80 år eller äldre. Det är dock viktigt att det har gått minst sex månader sedan personen fick dos två, innan en tredje dos vaccin kan ges.

Möjligheten att få sin tredje dos på drop-in gäller även om telefonbokningen ännu inte öppnat för aktuell åldersgrupp.

Läs mer om Region Gotlands drop-in-mottagningar här.