Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Från vänster: Kazem Najaf, Nils Job, Prins Carl-Philip, Natalie Techel, Tyra Robsarve Malmros och Alice Engström

Prins Carl Philip besökte Wisbygymnasiet

Publicerad 2021-10-07 16:46
Hans kunglig höghet Prins Carl Philip besökte idag Wisbygymnasiet som en del av ett länsbesök i pandemins spår. Där träffade han bland annat elever och lärare i ett samtal om hur undervisningen fungerat under coronapandemin – inte minst med anledning av den distansundervisning som infördes första gången i april 2020 genom ett beslut av regeringen.

Samtalet rörde sig en hel del kring social isolering, att snabbt ställa om till något helt nytt och annorlunda samt möjligheterna med digital teknik.

Hur var det att träffa prinsen idag?

- Det var jättekul. Pirrigt i början. Men han var jättechill och skrattade med oss. Han var verkligen intresserad av hur det fungerat med vår undervisning, säger Tyra Robsarve Malmros, som går år tre på naturvetenskapsprogrammet.

Hur har ni förberett er inför besöket?

- Inte så mycket. Vi har hade ett möte förra veckan, utifrån några frågor vi fått. Vi visste att det skulle handla om ett öppet samtal, säger Nils Jobs, som går år tre på estetiskt program med inriktning på musik.

Hur har ni tänkt om det här med distansundervisning nu i efterhand?

- Vi gjorde det bästa av situationen. Båda parterna har förstått att det inte är enkelt för någon av oss, säger Tyra Robsarve Malmros.

- Det här är mitt första år på gymnasiet. I slutet av nian hade vi två veckors distansstudier och det var väldigt tråkigt. Jag var rädd för att distansundervisningen skulle fortsätta på gymnasiet och att gå i en helt ny klass som man inte kan träffa, säger Alice Engström, som studerar på fordons- och transportprogrammet år 1.

- Det är inte roligt med distansundervisning. Man har hela tiden suttit hemma och inte träffat andra. Och då blir det svårt att lära sig och praktisera svenska, säger Kazem Najafi, som går på språkintroduktionsprogrammet.

Vad tror ni prinsen tar med sig av ert samtal?

- Jag tror han förstår att alla velat nå en bra lösning, Nils Jobs.

Vilka elevgrupper tror ni har haft det svårast under pandemin?

- Alla har nog haft det svårt, fast på olika sätt, säger Tyra Robsarve Malmros.

- Det går ju inte att mäta upp vem som haft det värst. En del av utbildningen har fallit bort, sådant som inte gått att genomföra. Till exempel körsång och ensemble, säger Nils Jobs.

Under rundvandringen på Wisbygymnasiet besökte prinsen även skolans bildsten - ett monument över coronapandemin som skapats av skolans elever tillsammans med en konstnär. Besöket avslutades med en vandring förbi elevernas utställning av A-traktorer.

Rektor känner stolthet

Wisbygymnasiets rektor tycker att prinsens besök varit betydelsefullt.

- Prinsen var både insatt och intresserad. Besöket betyder mycket för oss i att bygga stolthet. Vi behövde nog det här i någon sorts övergång från pandemi in i en mörk årstid, säger rektor Peter Lerman.

Kungafamiljens besök genomförs i 21 län i Sverige med anledning av coronapandemin. Besöket görs för visa deltagande med de som drabbats under pandemin, men också för att uppmärksamma lokala insatser inom olika samhällssektorer. Värd för besöket på Gotland har landshövding Anders Flanking varit.

Till Wisbygymnasiets sida