Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland byter inkassobolag

Publicerad 2021-10-07 15:56
Från och med oktober månad är Visma Financial Solutions AB Region Gotlands nya tjänsteleverantör för inkassokrav och avbetalningsplaner.
Fakturering och kravhantering är en viktig del av Region Gotlands verksamhet. Den 1 oktober bytte Region Gotland inkassobolag från Intrum Sverige AB till Visma Financial Solutions AB. Idag skickas fakturor och påminnelser direkt ifrån Region Gotland medan Visma Financial Solutions AB administrerar inkassokrav och avbetalningsplaner.
 
Har du fått ett krav från Visma är det till dem du ska vända dig i första hand om du har frågor. 

Kontaktuppgifter Visma Financial Solutions AB

Telefonnummer: 0771-23 24 02
 

Bytet gäller endast nya ärenden

Du kan fortfarande få krav från Intrum Sverige AB. Vi flyttar inte över befintliga ärenden från Intrum till Visma utan bytet gäller endast nya ärenden. Har du därmed ett pågående ärende hos Intrum kan du fortfarande få krav från dem. Befintliga avbetalningsplaner ska även fortsatt betalas till Intrum.
 
Har du frågor gällande dina krav eller avbetalningsplaner hos Intrum ska du i första hand ta kontakt direkt med dem.
 

Kontaktuppgifter Intrum Sverige AB

Telefonnummer: 08-616 76 66