Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Budgetavstämningen 2021 är klar - rekordhögt resultat förväntas

Publicerad 2021-10-07 15:30
Region Gotland prognostiserar ett resultat på hela 246 miljoner kronor för 2021. Det innebär att det finns utrymme för ytterligare satsningar.

Anledningarna till detta är framför allt ökade skatteintäkter, tillfälliga statsbidrag, vinster från fastighetsförsäljningar och orealiserade vinster från pensionsmedelsplaceringar.

– Tack vare det goda resultatet finns nu bland annat möjlighet att finansiera de stora investeringar som ligger framför oss, bland annat nytt badhus, skola och äldreboende, säger regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius (C).

Nämndernas budgetavvikelse beräknas sammantaget bli minus 10 miljoner kronor.

Det är en stor förbättring jämfört med förra prognosen som rapporterades i april. Då var prognosen minus 72 miljoner kronor.

En del av förbättringen jämfört med budget beror på att vissa nämnder fått tilläggsanslag (tilläggsbudget). Om man räknar bort det, är förbättringen 48 miljoner kronor. Det är främst tekniska nämnden och socialnämnden som nu räknar med ett bättre resultat.

Sveriges ekonomi förväntas nu återhämta sig snabbare än vad man tidigare trott. Det visar sig genom att våra skatteintäkter och utjämningsbidrag förväntas öka i mycket snabbare takt än vid förra prognostillfället. Enligt den senaste skatteprognosen från 30 september ökar regionens intäkter kraftigt framåt.

Jämfört med den prognos som budgeten som beslutades av regionfullmäktige i juni baserades på, ökar intäkterna nästa år med 68 miljoner kronor. Det innebär att det finns utrymme för ytterligare satsningar.

– Vi har en stark resultatutveckling detta år vilket skapar goda förutsättningar för kommande år då vi även ser en förbättrad skatteprognos. Vi är fortfarande inne i en pandemi och våra verksamheter gör även fortsatt enastående insatser, säger regiondirektör Peter Lindvall.

Via länkarna här nedanför hinner du ekonomidirektörens presentation som visades under dagens pressträff samt Alliansens förlag till budgetjusteringar 2022.