Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Angående pausen av Modernas vaccin för personer födda 1991 eller senare

I dag onsdagen den 6 oktober beslutade Folkhälsomyndigheten att all vaccinering med Modernas vaccin för personer födda 1991 eller senare ska pausas. Region Gotland kontaktar de personer som berörs av beslutet.

På Gotland berörs totalt 79 personer. Av dessa är 19 personer inbokade för dos 1 med Modernas vaccin. Dessa kommer att bokas om för vaccination med Pfizers vaccin. Därutöver är 60 personer inbokade för dos 2. Dessa vaccinationer kommer att pausas tillsvidare. Region Gotland avvaktar beslut från Folkhälsomyndigheten gällande dos 2. 

 
Berörda personer kommer att kontaktas av Region Gotland och behöver därför inte själva kontakta bokningen. 
 
Region Gotland genomför vaccinationerna i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Målsättningen är att ha en effektiv vaccinationsorganisation där alla ska känna sig trygga med sin vaccination. Att Folkhälsomyndigheten nu väljer att begränsa användningen av Modernas Spikevax till de födda 1991 och senare beror på det höga säkerhetssystem som man har byggt upp kring vaccinationerna.

Bakgrund till beslutet

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har bedömt att hjärtmuskelinflammation (myokardit) och hjärtsäcksinflammation (perikardit) är biverkningar som i mycket sällsynta fall kan uppstå efter vaccination med covid-19-vaccinerna från Pfizer och från Moderna. Preliminära analyser från svenska och nordiska datakällor bekräftar en ökad, men fortsatt ovanlig, förekomst av biverkningen hos personer födda 1991 eller senare, efter vaccination med Modernas vaccin. Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att vaccination med Moderna pausas för aktuell åldersgrupp. Beslutet gäller till och med 1 december 2021.