Kontakt

Camilla Jåfs
Utbildningsledare yrkesutbildningar Vuxenutbildningen
Telefon: 0498–20 36 36
E-post: camilla.jafs@gotland.se

Maria Eriksson
Utbildningsledare Gotland Grönt Centrum
Telefon: 0720–777 650
E-post: maria.eriksson@grontcentrum.se

Du kan även kontakta någon av våra studie- och yrkesvägledare

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fåtal platser kvar på Ekonomi och management med inriktning lantbruk!

Den 18 oktober startar Ekonomi och management på Gotland Grönt Centrum. Utbildningen riktar sig till dig som är verksam inom lantbruket eller har intresse av att arbeta inom denna bransch och vill lära dig mer. Sök snarast om du är intresserad!