Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vinnare i Världsarvsdagens skriv- och fototävlingar

Publicerad 2021-10-01 10:49
I år har barn och ungdomar från hela Gotland fått tillfälle att fördjupa sig i världsarvsstadens historia, arkitektur, miljöer, sagor och sägner genom guidade visningar ledda av Gotlands Museum, världsarvskampen i Radio Gotland, skriv- och fototävlingar och ringmuren runt. Här presenterar vi vinnarna i skriv- och fototävlingarna.

Under våren och hösten 2021 har utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och världsarvskontoret i Region Gotland samt Länsstyrelsen för fjortonde året genomfört Världsarvsdagen för barn och ungdomar på Gotland.

Projektets grundtanke är att försöka uppmuntra och förstärka de gotländska skolelevernas intresse för Visbys och Gotlands historia, kulturarv och arkitektur och att öka deras medvetenhet om Visby som världsarv.

Den pedagogiska ledstjärnan för projektet har varit att ge alla elever på Gotland en rad olika redskap för att de själva ska ha möjlighet att bli aktiva kulturskapare.

- I år har Gotlands museum genomfört avgiftsfria guidade turer i Visby för cirka 800 gotländska skolelever. En skrivtävling lockade drygt 100 elever att fatta pennan. Och fototävlingen lockade även den cirka 100 elever att gå ut och fotografera världsarvet Visby, berättar Fredrik Blomgren, samordnare för Världsarvsdagen.

Samtliga hundra fotografier visas i Visby Galleria fredag-söndag. Grundsärskolan på Solbergaskolan arrangerar en konstutställning på Almedalsbiblioteket, 

 

Fototävlingen

Nio vinnare har utsetts i världsarvsdagens fototävling. Vinnarna har utsetts av en jury bestående av Torbjörn Limé, bildkonstnär, och Fredrik Blomgren, Världsarvsdagen.

Alicia Engström
Wisbygymnasiet

En Visbysaga
Motivering: Det finns ett mytiskt och rituellt moment när Alice speglar ett möte mellan tekniska nämndens trafikspegel och den medeltida stadsmurens fond.

Lea Hedqvist
Wisbygymnasiet
Kyrkduvan
Motivering: Åh, vi kan nog aldrig se oss mätta på den där arkitekturen med sina monumentala gotiska uttryck. Och så en ringduva som svävar ut i en öppen himmel.

Elis Ekström
Solbergaskolan, mellanstadiet

Motivering: Är det ett fotografi av den franske 1800-talsfotografen Joseph Nicéphore Niépce? Nej, det är Elis som har gått all in på datorns photoshop-funktioner! 

Linnea Mellqvist
Wisbygymnasiet

Ruin
Motivering: Här får alla vi ruinromantiker vad vi tål. Det finns en fin och tydlig konsekvens och stringens i Linneas betraktelse av Sankt Lars ruins tunga och monumentala murar. Vi kapitulerar!

Agnes Pettersson
Kräklingbo skola

Motivering: Mötet mellan stadsmuren tunga siluett och frodiga blad och grönska ger betraktaren en tidlös ögonblicksbild av världsarvet Visby

Mona Mahammad
Gutegymnasiet

Motivering: Det skulle kunna vara ett fotografi hittad i Gotlands museums fina fotografisamlingar, men så är det inte. Mona parafras på 1800-talets fotografiska tradition i svart-vitt gör oss genuint glada.

Vanessa Knutas
Wisbygymnasiet

Motivering: Vanessa hittar det där som en Visbyflanör och vivör alltid går och fascineras av: mötet mellan det ålderdomlig och det moderna, mellan en medeltida port och en ny framväxande stadsbebyggelse. Bara ett stenkast bort. Och så en liten ögonfägnad: rosen.

Nora Svensson
Wisbygymnasiet

I ruinens gömslen
Motivering: Vissa fotografer ger sig bara inte i sin jakt på det oväntade och överraskande motivet. Nora tycks tillhöra en sådan kategori. Motivet andas stillhet och kontemplation. Men vad är det egentligen som dväljs i ett av världsarvsstadens många gömslen?
 

Caspian Dahl
Wisbygymnasiet

Motivering: Världsarvstadens många igensatta dörrar och portaler har en sällsynt förmåga att väcka vår fantasi och vår nyfikenhet på vår historia. Vi förstår att Caspian känner till det där.

 

Skrivtävlingen

Fem vinnare har utsetts i världsarvsdagens skrivtävling. Vinnarna har utsetts av en jury bestående av Annika Eiranson, vuxenutbildningen, och Fredrik Blomgren, Världsarvsdagen.

Lovisa Levin
EK19A
Wisbygymnasiet
Motivering: Lovisa ger oss en skönlitterär komposition i vacker stilistisk balans. Dessutom bjuds vi på en av världsarvsstadens mest ödesmättade och tragiska legend.

Freja Malmqvist,
Klass 8o
Atheneskolan

Motivering: Med hjälp av en driven och avancerad språkbehandling bjuder Freja på en klassisk och dramatisk sekvens i vår gemensamma gotländska historia: Valdemar Atterdags erövring av Gotland och Visby.


Oscar Widlund
Ek19b
Wisbygymnasiet
Motivering: Oscars ode till Östersjön, Visby och till alla oss som lever våra liv här på Gotland andas tidlös dramatik. Språket sprakar, glittrar, och doftar Shakespeare i form och ordval.


Lucas Malm
EK 19A
Wisbygymnasiet

Motivering: Med ett rikt utmejslat bildspråk bjuder Lucas läsaren på ett stycke klassisk poesi med ekon och klanger från den stora anglosaxiska litterära traditionen. Och budskapet når oss rakt in i hjärteroten.

Lovisa Nordström
Solbergaskolan 6A
Motivering:
Lovisa hittar läsarens alla sinnen med hjälp av humor, spänning och en sensmoral. Vi läser gärna berättelsen som fabel över 1700-talet fattigdom i Visby där ett barn överges och tvingas ut i en osäker tillvaro. Men slutet gott, allting gott!

 

De vinnande bidragen presenteras mer utförligt på världsarvsdagens hemsida.