Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
På bilden från vänster: Bo Eriksson, rektor Annika Jakobsson samt eleverna Hugo, Isak, Joel, Midas, Alice och Ebba

Västerhejde skola får Vasallens miljöstipendium

Publicerad 2021-09-30 12:04
Idag delades Vasallens miljöstipendium för undervisning ut. Höstterminen 2021 går detta till Västerhejde skola som får 15 000 kronor som ska användas till fortsatt utveckling av skolans miljöarbete. Närmare bestämt för att klara bevattningen av skolans odlingslådor.

Västerhejde skola har en miljöprofilering. Det innebär att skolan lägger extra tid på att väva in ämnet miljö i undervisningen. Skolan har ett särskilt miljöråd där man jobbar för att ge eleverna ett miljöperspektiv genom att låta dem ta ansvar för den miljö de själva direkt påverkar. Det gör eleverna bland annat genom att hjälpa till med skolans kompostering, leda arbetet i skolträdgården och planera den årliga miljödagen då alla elever på skolan fräschar upp utemiljön runt skolan.

De äldre eleverna i skolans miljöråd har som uppgift att förklara hur en kompost fungerar för de yngre eleverna. Jorden från komposten används till skolans trädgård där klasserna odlar egna grönsaker i odlingslådor. För att kunna lösa bevattningen sommartid har skolan börjat samla vatten i en 1000 liters tank. Kruxet är att det just nu saknas rörledningar från stuprännan till uppsamlingstanken. Därför har skolan ansökt om att få ta del av Vasallens miljöstipendium.

- Vi är glada för att ha fått det här stipendiet som möjliggör vårt fortsätta arbete i skolträdgården. Eleverna gillar att vara med och påverka och deltar med stort engagemang i sin miljö här på skolan, säger Anna Björkegren som är förstelärare på Västerhejde skola och sitter med i skolans miljöråd.

- Det är viktigt att kunna stödja den här typen av enkla åtgärder för att skolan ska kunna fortsätta att ge eleverna kunskap om hur de kan ta ansvar för miljön och hur de själva kan vara med och påverka, säger Bo Eriksson, avdelningschef vid utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, som representerade stipendiekommittén.

Mer om stipendiet

Vasallens miljöstipendium delas ut till miljöprojekt och miljöundervisning inom Region Gotlands skolor. Stipendiet ska bidra till att förverkliga undervisnings- och/eller projektidéer inom natur- eller miljöundervisning i vid bemärkelse. Tonvikten ska ligga på undervisning och inkludera både lärare och elever. Stipendiet delas ut en gång per termin och maximalt 15 000 kronor delas ut per projektidé.