Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesbild vaccination mot covid-19 på Gotland, 27 september

Under vecka 38 (20-26 september) har 1 824 vaccinationer genomförts på Gotland. 186 var dos 1 och 1 622 dos 2. Resterande 16 doser var extradoser som i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv gavs till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
Sammantaget har nu 92 429 vaccinationer genomförts, cirka 48 800 personer har fått minst en dos covidvaccin och omkring 44 800 är färdigvaccinerade. I dessa siffror ingår också utomlänsvaccinationer. 
 
Även om det framför allt är dos 2-vaccinationer som genomförs nu så fortsätter dos 1-bokningar att komma in. Under den gångna veckan har närmare 200 dos 1-bokningar gjorts. Majoriteten av dos 1-bokningarna görs via appen Alltid öppet.
 

84 procent är färdigvaccinerade

I den gotländska befolkningen är det drygt 45 800 personer som har fått minst en dos, 42 750 personer är färdigvaccinerade. Det här motsvarar täckningsgrader på 90 respektive 84 procent. I denna statistik ingår också ungdomar, födda 2005 eller tidigare.
 
I åldersgruppen 18–29 år har hittills 83 procent vaccinerat sig, om också inbokade vaccinationer inkluderas ligger täckningsgraden i gruppen på 84 procent. Vaccinationer av personer i denna åldersgrupp har gjorts under veckan men inte tillräckligt många för att påverka täckningsgraden som alltså ligger kvar på samma nivå som föregående vecka.
 
Bland ungdomar har hittills 82 procent vaccinerats. 64 procent är färdigvaccinerade. De ungdomar som ännu inte fått dos 2 är bokade för en andra spruta under de kommande tre veckorna.
 

Bokning för 12–15-åringar öppnar

Folkhälsomyndigheten har beslutat att barn från 12 års ålder ska erbjudas vaccination mot covid-19. På Gotland är det cirka 2 500 barn som omfattas av erbjudandet. För en jämlik tillgång till vaccination förordar Folkhälsomyndigheten att vaccinationerna sker i skolan. Så kommer det också att bli på Gotland. I samarbete med barn- och elevhälsan kommer hälso- och sjukvården att genomföra vaccinationer i skolmiljö. Under vecka 41 och 42 kommer dos 1 att ges på skolorna. Bokning görs av vårdnadshavare via telefon på 0498-26 98 00, bokningen öppnar onsdagen den 29 september. I dagarna får berörda vårdnadshavare ett brev hem med närmare information.