Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Uppdrag och medverkande

Här kan du läsa mer om de work-in-progress och färdiga konstverk som alla är ett resultat av de särskilda uppdrag till professionella gotländska kulturskapare som Region Gotland utlyste i november 2020. Syftet var att stärka villkoren för skapande under pandemin och vitalisera kulturutbudet för allmänheten. Konstverken visas på kulturfestivalen Mixed Minds på Kulturrum i Visby den 2-3 oktober 2021. Fri entré. 

Uppdrag och medverkande

Every Man is An Island

I Every Man Is An Island har Stefan Leoson skrivit och spelat in musik som tar avstamp i pandemins påtvingade isolering. Instrumenten är arrangerade så att de kan samverka utan att aldrig riktigt mötas. Musikstyckena gestaltas genom en ljudinstallation med flera högtalare. Som lyssnare kan du själv gå runt och höra musikens olika isolerade delar men att höra helheten är betydligt svårare. Plats: Verket visas under hela festivalen på Kulturrums gård.

Klenoder för corona

Alve Lagercrantz, modedesigner utbildad i London och Antwerpen och verksam med märket Sirloin, har i Klenoder för corona tagit fram smycken med egenskaperna hos en skyddsamulett och en multifunktionell väska med både emotionella och praktiska egenskaper tänkta att ge styrka åt sin bärare. Föremålen kommer att visas under hela festivalen.

Sticka sy och skapa

Slöjdaren och folkbildaren Erika Åberg vill med boken Sticka, sy och skapa inspirera till det egna slöjdandet för att skapa mening i vår omedelbara närhet i en tid fylld av restriktioner. Boken finns på plats under hela festivalen.

Rädsla och trygghet

Textilkonstnären Elfrida Nilsdotter Ahlby vill i sitt projekt undersöka hur vår relation till naturen och olika typer av skyddsutrustning har förändrat under pandemin. Detta har utmynnat i en serie av textila collage som visas under hela festivalen.

Dolda kryphål

Illustratör och serietecknare Tom Karlsson letar med sin surrealistiska, humoristiska bildkonst efter dolda dörrar att öppna när all mänsklig kontakt reducerats. I Dolda kryphål ställs frågor om vad som händer när människor i större utsträckning börjar söka inåt istället för utåt. Ett urval av bilder kommer att visas under hela festivalen.

Kollaps

Designern och konsthantverkaren Elena Berg Österdahl har i verket Kollaps formgett en ljusstake i järn. Formprocessen är ett sätt att spegla världen i vår tid – olika experiment för att testa stålet till sin bristningsgräns. Verket kommer att visas upp under hela festivalen.

Vi minns

Simon Svennefjord från Gotlands Gelbgjuteri har i verket Vi minns skapat ett minnesmärke över 2020. För de som ställde upp, för de maktlösa, för de äldre liksom de yngre, för de som förlorade någon och för de som satte sina liv till. Karl-Johan Frisk och Gotlands Gelbgjuteri har formgivit alstret. Minnesmärket kommer att visas upp under hela festivalen.

Coronadagbok

I sin Coronadagbok har illustratören Emma Hanquist producerat en bild om dagen i ett kvartal med start nyårsdagen 2021. ”Målet är att utforska min egna och andras isolering, utsatthet och känslor av rädsla och saknad.” Bilderna kommer att visas i ett bildspel i Bönsalen under hela festivalen.

En liten illustrerad guide till Gotland

Illustratören Toby Curdén ska med En liten illustrerad guide till Gotland visa vägen till Gotlands natur och kultur. I projektet vill han skapa illustrationer, skisser och layout till en reseguide för en coronasäker ”hemester” på Gotland och samtidigt undersöka boken som konstföremål. Ett urval av skisser och illustrationer kommer att visas under hela festivalen.

Att gena mellan avstånden

I den illustrerade essän med titeln Att gena mellan avstånden undersöker författaren och illustratören Elin Hägg hur barn och vuxnas upplevelsevärldar kolliderar under pandemin. Vad som uppstår när rekommendationer om att hålla avstånd krockar med barns fantasi och lek. Essän kommer att finnas att läsa under hela festivalen.

Kroniskt nödläge

I verket Kroniskt nödläge har grafiska formgivaren och konstnären Knut Stahle undersökt vår relation till kriser. Med varningstejp och urverk reflekterar han kring förhållandet mellan oro, tid och handling. Verket kommer att visas under hela festivalen.

Natural Habitat

Konstnären och skulptören John Jakobsson vill med Natural Habitat förmedla sina studier kring fladdermusen som ett symbolbärande element för smitta. Genom verket låter han djuret inta människans habitat samtidigt som fladdermusen gör rummet till sin egen naturliga plats. Verket kommer att visas under hela festivalen.

Transparens

Konstnären Torbjörn Limé utforskar i verket Transparens plexiglasets mångtydiga och dubbelbottnade verkan. Med en porträttsamling av människor i olika åldrar med plexiglas som arbetsmaterial gestaltas en sinnebild av hur vi alla utsätts, unga som gamla. Verket kommer att visas under hela festivalen

Going Nowhere

Konstnären Birthe Jörgensen har med Going Nowhere arbetat fram en träskulptur placerad i S:t Görans kyrkoruin som en metafor för kvinnors historiska erfarenheter av farsoter på Gotland. Verket är även tänkt som en reflektion över den kris hela jordens befolkning lever i nu. Skulpturen kommer att visas på Kulturrum under hela festivalen.

Identifikationspodium – du är min blinda fläck

Verket Identifikationspodium - du är min blinda fläck av konstnären Pål Stenqvist utgörs av en textbaserad skulptural ljudinstallation som med sin form bjuder in publiken till att gestalta ämnet identifikation. Verket kommer att visas under hela festivalen.

Aerosolen

I Aerosolen har animatören Kristina Frank skapat en värld, genom videomapping och abstrakta animationer, där dansaren Unn Dahlman kan röra sig. I verket vill de utforska och spegla samtidens isolation, gränser och deras upplöslighet, rädsla för smittspridning, overklighetskänsla och frihet. Videoverket kommer att visas under hela festivalen.

Vad hände

I Vad Hände skildrar fotograf Karl Melander hur pandemin gestaltar sig i vår vardag. Hur har förutsättningarna ändrats för olika situationer som vi tidigare tagit för givna? Fotografierna visas hela festivalen.

Generationer

I Generationer skildrar manusförfattaren Pauline Wolff polariseringen som uppstått mellan generationerna i pandemins tid. De unga som står inför att ärva en planet på randen till miljökollaps som beskylls för att festa i onödan. De äldre i riskgrupper som måste skyddas men vars pensionsfonder är investerade i kol och olja. Kortfilmsmanuset finns tillgängligt på Kulturrum hela festivalen.

Tall Tales  vänner för livet

Tall Tales – vänner för livet är ett tvådelat projekt som under pandemin både gett möjlighet att umgås på avstånd via digitala Rollspel rotade i gotländsk mytologi, men även äventyrslek för barn och ungdomar i Visbys vallgravar där både kroppen och sinnet får motion när det jagas drakägg, besegras häxmästare, störtas kungar och mycket mera! Rollspelet tar plats på Kulturrums gård på söndagen.

Råda bot

Fotograf Jessica Lindgren Wu har i Råda bot undersökt gamla tiders läkekonst i folktron på Gotland och har inspirerats av texter, gamla bilder och platser som använts för helade ritualer på ön. Fotografierna visas under hela festivalen.

Vandrande väsen

I Vandrande väsen ska dansarna Tove Östling och Camilla Båge genomföra en vandrande dansföreställning med ett flödande publikinsläpp där ett antal fristående tablåer styrs av publiken. Plats för samtal om verket är i Bönsalen och framträdandet äger rum på Kapitelhusgårdens innergård. 

Återvildade improvisationer

I Återvildande improvisationer skapar klangkonstnären Anna E Weiser ett verk i ljud, ton, ord och bild om människan i naturen och konsten att ”återvilda” sig själv och världen. Anna Weiser framträder med verket i Bönsalen under lördagen.

Proof of the Pudding/Half Man Half Trumpet

Trumpetaren, enmansorkestern och kompositören Steve Chadwick har förädlat sina tidigare uppsättningar Proof of the Pudding/Half Man Half Trumpet både till en konsert och snart en inspelning. Steve Chadwick framträder på lördagen i La Scalasalen.

Lilith

Med vindlande melodier och skildringar på piano och piporgel presenterar singer-songwritern Clara Strauch albumet Lilith. Titeln är en feministisk gestalt ur judisk mytologi, som blivit en symbol för Claras inre resa mot läkning. ”Mitt mål är att låtarna ska vara hoppingivande i mörker – en uppmuntran att bli sin egen vän och leva sitt liv i rättvisa och kärlek.” Clara Strauch framträder i La Scalasalen på lördagen.

Leave it

Kompositören och basisten Josef Karnebäck vill med låten och videon Leave it visa hur musiken blir en förenande kraft med ett tungt budskap: att vi tillsammans aldrig slutar vara kreativa utan fortsätter att jobba ihop trots att vi inte får träffas fysiskt. Videon visas under hela festivalen.

Att dö rätt

I Att dö rätt undersöker skådespelaren och regissören Tomas Lindström vår relation till döden i pandemin. Detta i relation till eposet Beowulf, där döden är ständigt närvarande och kommer i formen av drakar. Dokumentation från projektet visas under hela festivalen.

Kulturfestivalen Mixed Minds – mer information och fullständigt program