Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på sedlar.

Möjlighet att söka bidrag från stiftelse

Publicerad 2022-10-10 09:37
Just nu kan privatpersoner söka bidrag från Systrarna Nanny och Dika Åkermans stiftelse. Läs mer om villkoren här.

Region Gotland förvaltar ett antal stiftelser som behövande kan söka pengar från.

Just nu är det möjligt att söka bidrag från Systrarna Nanny och Dika Åkermans Stiftelse.
 
Bidrag kan sökas av behövande ensamma kvinnor som är folkbokförda i Visby församling och som är 65 år eller äldre. Beviljat bidrag utbetalas till jul.
 
 
Om du vill få blanketten hemskickad kontakta socialförvaltningen.
Telefon: 0498–26 34 22 eller 0498–20 46 11
 
Ansökan vill vi ha senast 31 oktober till:
Region Gotland
Socialförvaltningen, Gute plan 3
Visborgsallén 19
621 81 Visby