Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Övervikt och fetma

Fysisk aktivitet vid övervikt och fetma

Förstahandsåtgärden vid övervikt och fetma är fysisk aktivitet och kostomställning till hälsosamma matvanor.  Fysisk aktivitet kan komplettera kostförändringar, men oftast inte ersätta kostförändringar när det gäller att åstadkomma viktnedgång. Har du övervikt eller fetma rekommenderas du pulshöjande och muskelstärkande fysisk aktivitet tillsammans med kostomläggning.

Övervikt och fetma definieras av ditt Body Mass Index (BMI). BMI mäter förhållandet mellan vikt och längd.

       

BMI

Upp till 70 år

Över 70 år

 

Normalvikt  

18,5 - 25

22 - 27

 

Övervikt

25 - 30

Över 27

 

Fetma

Över 30

Över 30

 
       

Här kan du räkna ut ditt BMI:

          

Fysioterapeut Johanna Danielsson informerar om fysisk aktivitet vid övervikt och fetma

Läs också:

___________________________________________________________________________________________

 

Övervikt och Fetma hos barn

 

Övervikt är när ett barn väger så mycket att det kan vara ohälsosamt. Kraftig övervikt kallas fetma och är en sjukdom. Barn som har för hög vikt behöver därför ändra sina vanor för att gå ner i vikt. Du som är förälder eller närstående är mycket viktig för att barnet ska kunna göra detta. Ni kan få hjälp och stöd från bland annat barnavårdscentralen och elevhälsan.