Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fysisk aktivitet vid Whiplashskada - Pisksnärtsskada (WAD)

Primärvårdens sjukgymnastmottagning, Region Gotland informerar om vad du kan göra själv vid en Whiplashskada.

Whiplashskada - Pisksnärtsskada

En pisksnärtsskada kan uppstå när kroppen plötsligt utsätts för en yttre kraft som kastar huvudet från ett ytterläge till ett annat. Skadan kan beskrivas som en stukning av nacken som kan ge allt från lindriga till mer allvarliga symtom.

Internationellt delas pisksnärtsskador in i fem grupper. Indelningen brukar kallas WAD, som står för Whiplash Associated Disorder. Graderingen har gjorts för att kunna anpassa behandlingen/träningen till olika pisksnärtsskador, detta beroende på fynd och symptom.

  • 0: Inga besvär från nacken, inga kliniska fynd.

  • I: Nackbesvär i form av enbart smärta, stelhet eller ömhet, inga kliniska fynd.

  • II: Nackbesvär och kliniska fynd från muskler och/eller skelett.

  • III: Nackbesvär och kliniska neurologiska fynd.

  • IV: Nackbesvär och benbrott eller felställning.

Läs mer om Whiplashskada - Pisksnärtsskada på vårdguiden 1177

Träning och fysisk aktivitet vid Whiplashskada -Pisksnärtskada

Personer med mildare eller medelsvåra symtom (WAD grad I–II) rekommenderas övningar för rörlighet och funktion.

Syftet är att:

  • minska smärta
  • öka funktionsförmåga

Den fysiska träningen startas försiktigt med dagliga, obelastade nackspecifika övningar, med få repetitioner som ökas successivt.

Tänk på att: Funktionstillstånd och hälsa varierar stort bland personer med pisksnärtsskador. Det är därför viktigt att du utgår just från dina förutsättningar. Det är viktigt att du optimerar balansen mellan fysisk träning och återhämtning. 

Se hemträningsprogrammet här :

 

Se denna informativa film om Whiplashskador från Linköpings universitet. Nackstudien som omnämns i filmen är avslutad men övriga information är aktuell.

Filmen är publicerad med tillstånd från Anneli Peolsson, Professor, Med. Dr./ PhD, Leg. sjukgymnast/ PT på Linköpingsuniversitet.