Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Psykisk hälsa och den viktiga fysiska aktiviteten

Fysioterapeut/Sjukgymnast i Primärvården informerar om Fysisk aktivitet och psykisk hälsa

Vad är psykisk ohälsa?

Att uppleva variation i sinnesstämning är en normal del av livet. Även kortare perioder av stress, både i arbetslivet och privat, kan ses som en normal del av våra liv. Det är först när vi under långa perioder inte får tillräckligt med återhämtning, eller när nedstämdheten tenderar att bli ett normaltillstånd, som vi närmar oss gränsen för vad som är psykisk ohälsa. 

Vad kan du göra själv?

Något av det viktigaste du kan göra är att försöka vara fysiskt aktiv. Forskning har tydligt visat att fysisk aktivitet är en verksam medicin mot framförallt lättare psykisk ohälsa. Att vara fysiskt aktiv har också visat sig kunna förhindra återfall i psykisk ohälsa. 

Ta hjälp!

Vi sjukgymnaster/fysioterapeuter i Primärvården arbetar för dig som behöver hjälp och stöd för att få bättre psykisk hälsa genom fysisk aktivitet. Vi kan hjälpa dig hitta den fysiska aktiviteten som passar dig utifrån dina förutsättningar och behov.   

Se våra informativa filmer om vad du kan göra själv:

_______________________________________________________________________________________________________

Patientinformation om psykisk hälsa och fysisk aktivitet

_______________________________________________________________________________________________________

LÄS MER: