Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Kvinna som blåser maskrosfrön. Foto: Mostphotos.

Fysisk aktivitet vid KOL

KOL (Kroniskt obstruktiv lungsjukdom)

Det viktigaste du kan göra för din hälsa vid KOL,  förutom rökstopp, är att vara fysiskt aktiv. Genom att hålla igång i vardagen minskar du risken att få nedsatt ork och styrka vilket många personer med KOL drabbas av.

 1. Begränsa stillasittandet. Res dig upp varje halvtimme och gå runt någon eller några minuter.

 2. Öka vardagsaktiviteten. Ta trapporna istället för hissen, både nedför och uppför är bra fysisk aktivitet.

 3. Fysisk träning. Om du redan är fysiskt aktiv kan du utmana dig till att börja träna regelbundet!

 

FYSISK AKTIVITET  vid KOL

 

Primärvårdens sjukgymnast Ulrika Friman informerar vad du kan göra själv för att förbättra din hälsa vid KOL.

 

 

Hemträning vid KOL - En film med övningar att träna hemma. Träna programmet 2 - 3 gånger per vecka.

 

 

 

En film om andningsteknik vid fysisk aktivitet och träning- Sluten läppandning:

Sluten läppandning från Stockholms läns sjukvårdsområde , Vimeo.

 

TRÄNA DIN ANDNING - tre filmer om andningsträning :

1. Hjälpmedel vid andningsträning

2. Hur du får upp slem

 

3. Hur du kan minska risken för att få lunginflammation - övning 

 

LÄS MER: