Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fysisk aktivitet vid hjärtsvikt

Primärvårdens sjukgymnastmottagning informerar om träning och fysisk aktivitet vid hjärtsvikt. Här får du information om vad du kan göra själv.

Effekter av regelbunden träning och förbättring av den fysiska kapaciteten är likadan hos personer med hjärtsvikt som hos friska individer.  Man kan uppnå en bättre funktion trots att man har ett sviktande hjärta.  Fysisk aktivitet och träning ska alla med stabil hjärtsvikt erbjudas råd om. Ta del av hjärtsviktsinformation från Primärvårdens sjukgymnastmottagning och sjukgymnast  Beatrice Månsson.

Här kan du se träningsprogrammet och ladda ner det:

Hjärtsviktsträning i hemmet - en träningsfilm som du kan följa och träna själv  2 - 3 gånger per vecka:

 

LÄS MER