Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Blodtrycksmätning

Fysisk aktivitet och högt blodtryck

Du kan förebygga och minska ditt höga blodtryck genom att vara fysiskt aktiv. Rörelse är receptet!

Del 1: Fysisk aktivitet som medicin vid högt blodtryck - Distriktsläkare och Medicinskt ansvarig läkare i Primärvården Hans Brandström förklarar hur vi kan behandla och förebygga högt blodtryck med fysisk aktivitet.

 

 

Del 2: Träning vid högt blodtryck. Vad kan du göra själv för att förebygga och behandla högt blodtryck? Distriktsläkare Hans Brandström informerar och ger tips och råd.

 

Läs också: