Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fysisk aktivitet vid diabetes typ 2

Fysioterapeut/ Sjukgymnast från Primärvårdens sjukgymnastmottagning informerar.

 

Leg. sjukgymnast Niclas Kahlbom berättar hur, vad och varför Du ska vara fysisk aktiv om du har diabetes typ 2.

 

Läs också: