Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Person kontrollerar sin glukosnivå med mobiltelefon. Foto: Mostphotos

Fysisk aktivitet vid diabetes typ 1

Fysioterapeut Johanna Danielsson från Primärvårdens sjukgymnastmottagning informerar.

Fysisk aktivitet och träning är en av hörnstenarna vid behandling av typ 1 -diabetes, tillsammans med insulinbehandling och kostval.

Fysisk aktivitet och träning rekommenderas till alla med typ 1 - diabetes, framförallt rekommenderas pulsökande fysisk aktivitet för att förbättra glukoskontrollen. 

Att ha typ 1 - diabetes bör aldrig utgöra en begränsning i valet av aktivitet och idrott. Glädje och intresse bör vara självklara ledord vid valet av den fysiska aktiviteten. 

Se filmen med Fysioterapeut Johanna Danielsson som ger råd och stöd för att kunna vara fysiskt aktiv och fortsätta må bra.

 

Läs också: