Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gravidinformation - Gotland

Gravidinformation från Fysioterapeut/Sjukgymnast i Primärvården

Information till dig som är gravid eller nyligen fött barn.

  • Film 1: Rygg- och bäckenbesvär under graviditeten.

  • Film 2:  Träning och fysisk aktivitet under graviditeten.

  • Film 3: Bäckenbotten och bäckenbottenträning.

  • Film 4: Träning efter förlossningen.

  • Film 5: Så här använder du ett bäckenbälte.