Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Basal Kroppskännedom

Basal kroppskännedom - Information från Fysioterapeut/sjukgymnast i Primärvården

Basal Kroppskännedom (BK) är en helhetsorienterad behandlingsmetod med syfte att utforska och bli medveten om kroppens resurser. Att stärka det friska inom varje individ för ökad självkänsla och förbättrad hälsa. 

Läs mer här: Informationsblad om Basal Kroppskännedom

  • Vad är Basal Kroppskännedom ?

 

Filmen skapad av Institutet för Basal Kroppskännedom (IBK).

Sittande övningar 

Sittande övningar from IBK on Vimeo.

Stående övningar

Stående övningar from IBK on Vimeo.

Liggande övningar

Liggande övningar from IBK on Vimeo.

 

Lyssna :

 

 

Läs mer på Institutet för Basal Kroppskännedoms hemsida - IBK.nu