Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesbild vaccination mot covid-19 på Gotland, 20 september

Under vecka 37 har 3 552 vaccinationer genomförts på Gotland. 537 var dos 1 och 2 967 dos 2. Resterande 48 doser var extradoser som i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv gavs till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Sammantaget har nu 90 591 vaccinationer genomförts, cirka 48 500 personer har fått minst en dos covidvaccin och omkring 43 200 är färdigvaccinerade. I dessa siffror ingår också utomlänsvaccinationer.

90 procent har fått dos 1

I den gotländska befolkningen är det cirka 45 600 personer som har fått minst en dos, 41 000 personer är färdigvaccinerade. Det här motsvarar täckningsgrader på 90 respektive 81 procent. I denna statistik ingår också ungdomar, födda 2005 eller tidigare.

 

I åldersgruppen 18-29 år har hittills 83 procent vaccinerat sig. Om också inbokade vaccinationer inkluderas, ligger täckningsgraden i gruppen på 84 procent. Bokningar fortsätter att komma in och jämfört med föregående vecka har täckningsgraden ökat med tre procentenheter.

Bland ungdomar, det vill säga personer födda 2005 eller tidigare, har hittills 80 procent vaccinerats. 39 procent är färdigvaccinerade.

Fortsatt vaccination på gymnasieskolorna

Majoriteten av de ungdomar som hittills endast fått en dos, kommer att få dos 2 under den kommande veckan när vaccinationer görs på gymnasieskolorna. Det finns då också möjlighet att få sin första dos. Den ungdom eller dennes vårdnadshavare som önskar boka tid för vaccinering vid gymnasieskolorna ringer till vaccinationsbokningen på 0498-26 98 00.

Mer information om vaccination av ungdomar finns här.

Stort intresse för vaccination via mobilt team

Under den gångna veckan har ett mobilt team med en vaccinationsbuss besökt platser där många människor rör sig samt orter där vi inte tidigare har erbjudit vaccinationer. Hittills har cirka 250 personer vaccinerat sig via det mobila vaccinationsteamet. Under vecka 42, 18-24 oktober, kommer det mobila vaccinationsteamet bege sig ut igen för att ge dos 1 till de som vill samt en andra dos till de som nu fått en första dos.

En sådan här i sammanhanget småskalig, mer uppsökande, insats ligger i linje med den tilläggsöverenskommelse om genomförande av vaccinering mot covid-19 som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och regeringen har tecknat. I tilläggsöverenskommelsen avsätter regeringen medel som syftar till riktade insatser till områden och grupper där vaccinationstäckningen än så länge är lägre.

Mer om regeringens tilläggsöverenskommelse finns här

Vaccinering av barn från 12 år

I torsdags meddelade Folkhälsomyndigheten att barn från 12 års ålder ska erbjudas vaccination mot covid-19. Tidigare har barn från 12 års ålder med något av de risktillstånd som Folkhälsomyndigheten identifierat, erbjudits vaccination. Nu inkluderas alltså alla barn som är 12 år fyllda eller äldre och vaccination av den här gruppen får enligt Folkhälsomyndigheten påbörjas från och med vecka 41.

På Gotland är det hälso- och sjukvården som ansvarar för genomförandet, men vaccinationerna kommer att ske i skolmiljö i nära samarbete med barn- och elevhälsan. Mer information till berörda vårdnadshavare och barn kommer inom den närmsta veckan.

Mer information om vaccinering av barn från 12 år finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.