Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
 
Expedition
Telefon: 0498-26 95 50
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Delta i digital information om studier tisdag den 28/9

Tisdag 28 september klockan 13.00 informerar våra studie- och yrkesvägledare om studier hos oss via den digitala plattformen Teams.

Informationstillfället är ca 45 min och du har möjlighet att ställa frågor kring utbildningar och kurser och att studera i allmänhet. 

Välkommen att delta!