Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotlands växelanknutna telefoni ligger nere lördag 18 september

Publicerad 2021-09-17 13:49
Lördagen den 18 september klockan 09.00-15.00 kommer Region Gotlands leverantör Tele2 att utföra uppgraderingsarbete av regionens växel. Under tiden för arbetet kommer all växelanknuten telefoni att ligga nere.
Den som ringer till regionens växel under den här tiden kommer till en telefonsvarare som läser upp aktuell information kopplat till det planerade telefoniavbrottet under dagen. Kritiska telefonnummer (utpekade av Region Gotlands verksamheter) kommer att styras om, så att de kan nås även under driftstoppet.
 
– Det här är ett planerat driftstopp, något som leverantören gör ungefär en gång per år. Under tiden för arbetet kommer all växelanknuten telefoni att ligga nere. Förhoppningen är naturligtvis att det här arbetet inte ska påverka någon negativt, säger Hans Lyttkens, IT-strateg, Region Gotland.
 
De telefonnummer som verksamheterna anser vara kritiska kommer att fungera även under det pågående driftstoppet.
 
Här är meddelandet som kommer att läsas upp för den som kontaktar regionen via huvudnumret 26 90 00 under lördagen den 18 september:
 
"Idag utförs ett servicearbete på Region Gotlands telefoni. Akuta samtal hänvisas till:
  • Förlossningen telefon 26 80 02
  • Intensivvårdsavdelningen telefon 26 80 04
  • Socialjouren telefon 26 91 45, eller via SOS alarm 112
  • Vakthavande brandmästare telefon 26 98 78
  • Felanmälan på regionens gator, vatten och avlopp telefon 20 90 30
  • Felanmälan på regionens fastigheter telefon 20 90 40
  • Akut slamtömning telefon 073-7658110"