Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Torghandel på Stora torget under Visbydagen/Kultur i natten och samtliga adventshelger

Publicerad 2021-09-17 12:13
På grund av pandemin har Region Gotland i samarbete med Visby Centrum tagit ett helhetsgrepp kring torghandeln på Stora torget för hela hösten och adventshelgerna.

Vi har tittat på lösningar hur vi på ett tryggt och säkert sätt kan utföra torghandel under Visbydagen och adventshelgerna. Med start vid Visbydagen/Kultur i natten lördagen den 2 oktober kommer Region Gotlands bodar (som under valår används som valstugor) att placeras ut på Stora torget. Det kommer totalt att finnas 15 bodar uppställda med anpassat avstånd för att förhindra trängsel med anledning av covid-19.

Prognosen för antalet hitresta under hösten och adventshelgerna ser mycket god ut. Även kryssningssäsongen fortsätter och det återstår ännu närmare 30 anlöp. Detta i kombination med att fler personer med säsongsboenden väljer att stanna kvar på ön skapar goda förutsättningar för att kunna bedriva torghandel framåt.

Utöver bodar kommer torghandelsytan även att ramas in med klassisk gotlandstun. Inför advent kommer dessutom bodarna att kläs in med ljusslingor och girlanger.