Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Försäljnings- och serviceprogrammet

Vill du jobba inom handeln - sälja och marknadsföra varor och tjänster av olika slag? Kanske vill du starta eget företag? Då kan försäljnings- och serviceprogrammet vara något för dig. 

Programmet hette tidigare handels- och administrationsprogrammet.

Om utbildningen

Programmet ger dig grundkunskaper om detalj-, parti- och internethandel, inköp och varuhantering, försäljning, service, ekonomi, marknadsföring, kommunikation med mera. Du får också träna dig i att möta och kunder och affärspartners på ett professionellt sätt.

Du får även träna entreprenörskap genom att i grupp driva ett UF-företag (UF = Ung Företagsamhet) både i årskurs 2 och i årskurs 3. Utifrån en egen idé startar, driver och  till slut  avvecklar ni ett miniföretag. Du tävlar inom olika grenar med ditt företag både regionalt och nationellt. Kanske även internationellt. Gymnasiearbetet genomförs som en del av Ung Företagsamhet. I årskurs 2 drivs UF i kurserna personlig försäljning 2, praktisk marknadsföring 2 och företagsekonomi 1.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

Under din utbildning har du minst 15 veckors APL fördelade på de tre åren. Då får du pröva och praktisera det du lärt dig i skolan ute på ett företag. APL leder ofta till extraarbete och sommarjobb. Under APL följer eleven företagets arbetstider och är försäkrad .

Efter gymnasiet

Du kan börja söka jobb direkt efter gymnasiet som säljare, speditör, butiksbiträde, kund- eller varumottagare och lagerpersonal. Efter att ha avlagt yrkesexamen har du grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Läser du engelska 6 och svenska 3 inom det individuella valet under gymnasiet får du grundläggande högskolebehörighet.

Elever berättar om programmet
(som tidigare hette Handels- och administrationsprogrammet)