Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Honnörsparken i Visby.

Mottagare av Arkitekturpriset

2022 års Arkitekturpris gick till Honnörsparken – en park i tiden och för framtiden

2022 års Arkitekturpris delades ut till Honnörsparken i den nya stadsdelen Artilleriet i Visby.

Stadsdelsparken utgör en del i ett grönt stråk som nu löper från ringmuren, via kyrkogården och genom den nya stadsdelen.

Beställare av Honnörsparken är teknikförvaltningen och priset togs emot av stadsträdgårdsmästare Pernilla Johansson tillsammans med representanter från entreprenören NCC Nyberg.

Så här lyder motiveringen:

"Honnörsparken är Visbys nyanlagda stadsdelspark i stadsdelen A7.  Den sträcker sig i en långsmal form genom stadsdelen, hela vägen från Allégatan och österut.

Honnörsparken är mycket mer än bara en lekpark av allra högsta kvalitet. Från den omgivande bebyggelsen gör sig parken tillgänglig, för olika behov och aktiviteter, öppen, trygg och användbar. Helheten utgörs av en väl sammanhållen sekvens av parkrum, med varierad karaktär.

Den nya parken utgör ett bra exempel på den omsorgsfullt utformade parkens betydelse för kvaliteten på den gestaltade livsmiljön i stadsdelen i sin helhet.

Genom sin form och sitt innehåll utgör Honnörsparken ryggraden i den nya stadsdelen. Honnörsparken är en park i tiden och för framtiden."

Hedersomnämnande 

År 2022 delade Region Gotland för första gången ut ett hedersomnämnande till Arkitekturpriset. Det gick till Innovitaskolan på Visborgsområdet, där en äldre kontorsbyggnad framgångsrikt omvandlats till skollokaler för 150 elever.

Bakom ombyggnaden står arkitekten Petra Lindfors vid Visbyark och det beställande fastighetsbolaget Stenvalvet.

Tidigare pristagare

2021: Bostadsprojekt på fastigheten/kvarteret Visby Järnvägen 4

2020: Körsbärsgården i Sundre; konsthall, skulpturpark och trädgård

2019: Ängskyrkogården vid Norra kyrkogården, Visby

2018: Wisbygymnasiet, ombyggnad av F-huset