Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tidigare Arkitekturpristagare

2021: Bostadsprojekt på fastigheten/kvarteret Visby Järnvägen 4
 
2020: Körsbärsgården i Sundre; konsthall, skulpturpark och trädgård
 
2019: Ängskyrkogården vid Norra kyrkogården, Visby
 
2018: Wisbygymnasiet, ombyggnad av F-huset