Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vaccination mot covid-19 rekommenderas från 12 års ålder

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en allmän vaccination mot covid-19 från 12 års ålder, med start i november 2021. Region Gotland förbereder vaccinationsinsatsen och kommer inom kort att kontakta vårdnadshavare med mer information.
– Det vi gör nu är att tillsammans med skola och elevhälsa se över hur vi på bästa sätt organiserar den kommande vaccinationsinsatsen, säger Christine Senter, vaccinsamordnare vid Region Gotland. 
 
Det är hälso- och sjukvården som har uppdraget att vaccinera den nya gruppen. Vaccinationerna kommer att genomföras i nära samarbete med skolan samt barn- och elevhälsan.
 
– I den utredning som Folkhälsomyndigheten har gjort för att bereda det här beslutet framgår att även för den här åldersgruppen är det angeläget att erbjuda vaccination för att minska risken för allvarlig sjukdom och resttillstånd orsakat av covid-19, säger Maria Amér, smittskyddsläkare vid Region Gotland.