Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Utbildning: Ojämlikt och ojämställt – hälsa och ekonomi hos personer med funktionsnedsättning

Publicerad 2021-09-14 08:09
Hur har personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom påverkats av pandemin? Hur ser livsvillkoren ut för personer på Gotland med funktionshinder? Välkommen på digital utbildningsförmiddag den 12 oktober, arrangerad av Region Gotland och Länsstyrelsen.

Praktisk information

Plats

Mötet sker digitalt via Zoom. Länk skickas i samband med anmälan.

Målgrupp

Målgrupp för utbildningen är berörda förtroendevalda, tjänstepersoner, medlemmar i berörda organisationer och övriga intresserade. Arvode till förtroendevalda ledamöter utgår enligt ”regler om ersättning till förtroendevalda”.

Arrangör

Arrangörer är Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län.

Anmälan

Anmälan senast den 1 oktober till elin.loof@gotland.se eller på telefon 0498-26 90 10. Meddela behov av teckenspråkstolk, skrivtolk och behov av digitalt stöd.

Utbildningen är kostnadsfri.

Frågor och mer information

Elin Lööf
E-post: elin.loof@gotland.se
Telefon: 0498-26 90 10

Annette Johansson
E-post: annette.i.johansson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 93 15

Program

08.40 Digital anslutning till Zoom

08.50 Inledning - Elin Lööf, Region Gotland och Annette Johansson, Länsstyrelsen

09.00 Struktur för dialog och samråd - Elin Lööf, Region Gotland

09.30 Könsskillnader, hinder och coronaeffekter - Karl-Oskar Öhman, Myndigheten för delaktighet

10.10 Paus

10.20 Ekonomiska konsekvenser av funktionsnedsättning och kronisk sjukdom - Annica Nilsson, Funktionsrätt Sverige

11.00 Regionalt perspektiv på jämställdhet och jämlikhet - Caisa Skoggren, Länsstyrelsen

11.20 Hur kan vi förbättra villkoren för personer med funktionsnedsättning?

12.10 Avslut

Varmt välkommen!

 

Inbjudan till utbildning - Ojämlikt och ojämställt – hälsa och ekonomi hos personer med funktionsnedsättning