Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (13 september)

Publicerad 2021-09-13 14:31
Efter uppdatering av Folkhälsomyndighetens databas kvarstår fortsatt en del att lösa varför totalt antalet fall inte redovisas. Under vecka 35 diagnosticerades 28 nya fall och under vecka 36 diagnosticerades 30 nya fall.

På Visby lasarett vårdas idag en patient på IVA med covid-19 i smittsam fas. Ingen patient med covid-19 på vårdavdelning.

Som tidigare har totalt 51 personer avlidit relaterat till pandemin på Gotland.

Länk till regionens samlade information om coronaviruset

Link to information in other languages


Lägesbild vaccination mot covid-19 på Gotland, 13 september

Under vecka 36 har 1164 vaccinationer genomförts på Gotland. 419 var dos 1 och 679 dos 2. Resterande 66 doser var extradoser som i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv gavs till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Sammantaget har nu 87 019 vaccinationer genomförts, cirka 47 900 personer har fått minst en dos covidvaccin och omkring 40 200 är färdigvaccinerade.