Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesbild vaccination mot covid-19 på Gotland, 13 september

Publicerad 2021-09-13 14:03
Under vecka 36 har 1 164 vaccinationer genomförts på Gotland. 419 var dos 1 och 679 dos 2. Resterande 66 doser var extradoser som i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv gavs till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar. Sammantaget har nu 87 019 vaccinationer genomförts, cirka 47 900 personer har fått minst en dos covidvaccin och omkring 40 200 är färdigvaccinerade.

I dessa siffror ingår också utomlänsvaccinationer. Närmare 9 procent av den gångna veckans vaccinationer var så kallade utomlänsvaccinationer, och totalt har drygt 7 procent av de vaccinationer som genomförts på Gotland varit så kallade utomlänsvaccinationer.

Vaccination och smittspridning bland yngre

I den gotländska befolkningen är det cirka 45 100 personer som har fått minst en dos, närmare 38 200 personer är färdigvaccinerade. Det här motsvarar täckningsgrader på 89 respektive 76 procent. I denna statistik ingår också ungdomar, födda 2005 eller tidigare. Inklusive bokade vaccinationer ligger täckningsgraden på 90 procent.
 
I åldersgruppen 18-29 år har hittills 80 procent vaccinerat sig, om också inbokade vaccinationer inkluderas ligger täckningsgraden i gruppen på 81 procent. Bokningar fortsätter att komma in, jämfört med föregående vecka har täckningsgraden ökat med två procentenheter. Eftersom det är i gruppen unga vuxna som smittspridningen främst ökar är det angeläget att än fler vaccinerar sig. Vaccination är ett av våra främsta verktyg för att hantera pandemin. Därför kommer vi under den kommande veckan att vaccinera en dag utanför Uppsala Universitet Campus Gotland.
 
Bland ungdomar, det vill säga personer födda 2005 eller tidigare, har hittills 75 procent vaccinerats. Inklusive bokade personer ligger täckningsgraden på 76 procent. Kommande veckan påbörjas vaccination av dos 2 på gymnasieskolorna. Det finns då också möjlighet för ungdomar att få en första dos.
 
Den ungdom eller vårdnadshavare som önskar boka tid ringer till vaccinationsbokningen på 0498-26 98 00. 
 
I övrigt ser täckningsgraden på Gotland, avseende minst en dos covidvaccin, i olika åldersgrupper ut såhär:
 
Ålder Täckningsgrad minst en dos covidvaccin
16-17 75 procent
18-29 80 procent
30-39 82 procent
40-49 89 procent
50-59 91 procent
60-69 95 procent
70-79 94 procent
80+ 97 procent

Småskaliga, uppsökande insatser

Enligt den överenskommelse, mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), som reglerar regionernas vaccinationsarbete ska regionerna aktivt arbeta för att få så hög täckningsgrad som möjligt. Även om Gotland relativt sett har en hög täckningsgrad är det fortfarande viktigt att vi gör vad vi kan för att nå ut till ännu fler. Tillgänglig statistik visar tydligt att det framför allt är ovaccinerade personer som blir allvarligt sjuka i covid-19. Därför satsar nu Gotland på fler småskaliga, mer uppsökande insatser. I torsdags vaccinerade vi i vuxenutbildningens lokaler, ett sätt att nå bland annat elever som går SFI-utbildning. I fredags vaccinerade vi i moskén, ytterligare ett exempel på vad vi gör för att fånga personer som vi annars kan ha svårare att nå fram till.
 
Den kommande veckan ökar vi tillgängligheten ytterligare när vi bedriver mobilt vaccinationsarbete i en buss. Bussen kommer att stå på platser där många människor rör sig, och på orter där vi inte tidigare vaccinerat.
 
 
Vecka 37 är drygt 3 400 vaccinationer bokade. Merparten är dos 2-vaccinationer, omkring 6 procent kommer att bli färdigvaccinerade under den kommande veckan.