Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
 
Expedition
Telefon: 0498-26 95 50
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Platser kvar på yrkespaketet Drycker och service!

Det finns platser kvar på yrkespaketet Drycker och service. Utbildningen startar 20 september. Kontakta vår expedition eller utbildningsledare Camilla Jåfs snarast vid intresse!

E-post: vuxenutbildningen@gotland.se eller camilla.jafs@gotland.se 

Telefon: 0498-26 95 50 (expeditionen) eller 0498-20 36 36 (Camilla Jåfs)